Zoek op kaart
×
D A T A  F O R  S M A R T  C I T I E S
N O O R D - H O L L A N D
Risico
Verkeersveiligheidskompas
met ? of meer per locatie
? locaties in kaart
Vvkompas Provinciale wegen
×
D A T A  F O R  S M A R T  C I T I E S
De provincie Noord-Holland deelt via deze kaart aandacht voor mobiliteit en veiligheid.

Bronnen: de ongevallen in deze kaart zijn afkomstig uit het BRON bestand van het ministerie van IenW. Daarin zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen opgenomen.

Sinds 2018 brengt IenW minder gegevens over de verkeersongevallen naar buiten: zie ook de toelichting van CIV Rijkswaterstaat.

De kaart gebruikt voor de situering:
  • exact: locatie bekend bij registratie;
  • exact/nabij: locatie bekend of bij registratie is er alleen een straat of een niet precies bekende kruising op die straat genoemd;
  • alle: inclusief ongevallen waarvan alleen de gemeente bekend is.
oververkeer.nl is een initiatief van Hastig. Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.


(c) Hastig 2019


 
LEGENDA